Inspirasjon gang

Vi pusser opp gangen. Veggene har vært ferdigmalte en god stund nå, men vindfanget venter enda på å bli tapetsert.

Inspirasjonsbildene er fra bohus.no, som har mange fine puffer og speil. Jeg holder foreløpig en knapp på den første puffen “silver benk”.

1 kommentar: